access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ มีคุณภาพครบวงจร มีความสะอาด สะดวกสบาย พร้อมพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจแบบHolistic Care ด้วยการบริการที่มีมาตรฐานและดูแลเปรียบเสมือนคนในครอบครัวเจ้าหน้าที่ของเรามีประสบการณ์และดูแลแบบมืออาชีพ

ไอ เฮลท์ เนอร์ส แคร์ ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ศูนย์ตั้งอยู่ที่ย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนสำหรับสัญจรหลักและใกล้เคียงกับทางพิเศษสำหรับเดินทางระหว่างตัวเมืองหรือเข้า-ออกต่างจัดหวัด อีกทั้งยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการมาเยี่ยมซึ่งเป็นอีกปัจจัยในการเลือกศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสำหรับญาติ ไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวหรือโดยสารสาธารณะก็สะดวกสบาย การเดินทางมาที่ศูนย์สามารถทำได้โดยเข้าซอยศรีนครินทร์ 40 ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับศูนย์การค้าซีคอนสแควร์มาเพียง 240 เมตร ทำให้ญาติสามารถเดินทางมาเยี่ยมได้สะดวกสบายอย่างยิ่ง

ไอ เฮลท์ เนอร์ส แคร์ มีสภาพแวดล้อมเป็นอาคารขนาดใหญ่ ภายในห้องมีพื้นที่ใช้สอย 75 ตร.ม. / ห้อง มีห้องน้ำในตัว
ถูกออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ หลังคาสูงโปร่ง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่ครบครัน พื้นที่ด้านล่างของอาคารกว้างขวาง เหมาะสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุขกับการใช้ชีวิต ดังนั้น ศูนย์ไอเฮล์ท เนอร์ส แคร์ จึงเป็นศูนย์ที่เหมาะสมสำหรับการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ

ด้านเจ้าหน้าที่ของ ไอเฮล์ท เนอร์ส แคร์
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ และมีการวางแผนดูแลเฉพาะรายบุคคลเพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคลโดยพยาบาลที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุมาประเมินและวางแผนร่วมกันในทีม มีการสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ภายในทีมที่รวดเร็ว อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยังมีความรู้ความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์พื้นฐานที่ทางศูนย์ได้จัดเตรียมไว้ ฉะนั้นหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและสามารถส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงได้อย่างทันท่วงที

ทำเลที่ตั้ง
ศูนย์ตั้งอยู่ที่ย่านถนนศรีนครินทร์ ซึ่งเป็นถนนสำหรับสัญจรหลักและใกล้เคียงกับทางพิเศษสำหรับเดินทางระหว่างตัวเมืองหรือเข้า-ออกต่างจัดหวัด อีกทั้งยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ครบครัน ทำให้มีความสะดวกสบายในการมาเยี่ยม

โรงพยาบาลชั้นนำที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานบริการ
 • โรงพยาบาลศิครินทร์ 4.4 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ 6.1 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลไทยนครินทร์ 2.9 กิโลเมตร
 • โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ 4.5 กิโลเมตร
 • สถานบริการอยู่ใกล้เคียงกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ 450 เมตร
 • พาราไดซ์ พาร์ค 950 เมตร
 • เซ็นทรัล บางนา 2.9 กิโลเมตร
 • Mega bangna 6.5 กิโลเมตร
 • ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ 3.6 กิโลเมตร
 • อยู่ห่างจากถนนสุขุมวิทซึ่งมีรถไฟฟ้าตลอดสายประมาณ 3.5 กิโลเมตร และรถไฟฟ้าบนถนนศรีนครินทร์ที่กำลังก่อสร้างคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในอีกประมาณ 1-2 ปี ซึ่งอยู่ห่างจากสถานบริการประมาณ 300 เมตร
 • อยู่ห่างจากสวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 2.1 กิโลเมตร

ด้านบุคลากร
   นายสืบลาภ มหาจินดาวงศ์ ผู้บริหาร
   นางสาวจินตหรา น้องยุพา พยาบาลชำนาญการพิเศษ

ประวัติการทำงาน
1 เมษายน 2549 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม และเคมีบำบัด
   ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
1 มกราคม 2559 ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการ แผนกผู้ป่วยในอายุรกรรม-ศัลยกรรม และเคมีบำบัด
   ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง ผู้จัดการแผนก ผู้ป่วยในอายุกรรม-ศัลยกรรม 3
   ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
1 มกราคม 2563 ตำแหน่ง พยาบาลชำนาญการพิเศษ 1 และเลขานุการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพญาไท 2

ผลงานที่ได้รับ
   20 ตุลาคม 2558 ได้รับรางวัล STAR STAFF ฝ่ายการพยาบาล ประจำปี 2558
   3 ธันวาคม 2562 เป็นวิทยากร สื่อ Ethic Online By Law ใช้อย่างไรหนอ? ให้ปลอดภัย

ประวัติการอบรม

ลำดับ วันที่อบรม หลักสูตร ออกโดย
1 31 ต.ค. 56 The Future of Nursing and Geriatric Patient Care โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
2 17, 20, 27 ส.ค. 58 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
3 14 ก.ย. 58 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ใช้อุปกรณ์พิเศษติดตัว (Nursing care for Access devices in cancer patients) โรงพยาบาลวัฒโนสถ
4 22 - 26 มิ.ย. 58 , 13 - 16 ก.ค. 58 อบรมระยะสั้น การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตรฟื้นฟู 10 วัน) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
5 22 ธ.ค. 58 Transcultural Nursing Care to Cambodian Patient Program ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 3
6 23 ส.ค. 59 การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดระบบทางเดินน้ำดีและตับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
7 12 - 13 ก.ย. 59 อบรมระยะสั้นการพยาบาลอายุรศาสตร์ เรื่อง Nursing Diagnosis And Caring In Medicine กองการพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
8 23 - 24 พ.ย. 59 Vitality and Healthy Aging: สูงวัยอย่างไร กายใจเป็นสุข วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
9 4 ก.พ. 60 การตรวจสอบบันทึกทางการพยาบาล (Close chart Audit) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
10 16 ก.พ. 60 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม สำหรับผู้ประอบวิชาชีพพยาบาล ฝ่ายพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
11 19 ก.พ. 60 การนิเทศทางการพยาบาล (Clinical Active  supervision) ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
12 17 พ.ค. 60 การดูแลกระดูกดี มีแต่ได้ Your Healthy Bone is our passion ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
13 18 - 20 ก.ย. 60 การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้น โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล
14 14 พ.ย. 60 การดูแลผู้ป่วยที่มีโรคร่วมทางหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพญาไท 2
15 17 พ.ย. 60 Intensive Empathic Communication for HODs รุ่นที่ 7 Bangkok Dusit Medical Service (BDMS)
16 6 - 7 ธ.ค. 60 ประชุมวิชาการ Palliative Care Day 2017: Don’t leave those suffering behind ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
17 1 - 2 ก.พ. 61 ประชุมวิชาการ Beyond to the Right Mindset in Aging Society ชมรมพยาบาลออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย
18 4 ก.ค. 61 Redefining Safe Nursing Care ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท 2
19 18 - 19 ต.ค. 61 ประชุมวิชาการกลางปีครั้งที่ 13 Transplantation 4.0 สมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย
20 18 ธ.ค. 61 - 29 ส.ค. 62 โครงการ 4D Hybrid Learning มหาวิทยาลัยหอการค้า และเครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
21 27 - 28 ส.ค. 62 พื้นฐานการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลพญาไท 2 นางสาวนิตยา เทพตาแสง พยาบาลวิชาชีพ

 

กลับขึ้นข้างบน