access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการรับดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือน

บริการรับดูแลผู้สูงอายุแบบรายเดือนที่ช่วยเหลือตนเองได้และช่วยเหลือตนเองได้น้อยผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว และให้ความช่วยเหลือในการดูแลผู้สูงอายุที่ญาติไม่มีเวลาหรือไม่สามารถที่จะให้การดูแลที่บ้านได้ บริการพักฟื้นระยะยาว เนื่องจากมีความจำเป็นต้องการรับการดูแลเป็นพิเศษ หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

กลับขึ้นข้างบน