access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เมื่อต้องการหรือตามนัด

- พาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เมื่อต้องการหรือตามนัด โดยเจ้าหน้าที่จะทำการช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุทุกขั้นตอนของการไปพบแพทย์ เช่น การเข้าพบแพทย์พร้อมผู้สูงอายุ รับฟังข้อมูลจากแพทย์และบันทึกรายละเอียดเพื่อนำส่งญาติ หรือการพาผู้สูงอายุไปตามแผนกต่างๆที่จำเป็นต้องไป โดยทางเจ้าหน้าที่จะไม่มีการทิ้งให้ผู้สูงอายุต้องดำเนินการขั้นตอนต่างๆแต่เพียงผู้เดียว

- พาผู้สูงอายุไปทำกิจกรรมนอกสถานที่

- พาไปพักผ่อนหย่อนใจที่สวนสาธารณะ

- พาไปห้างสรรพสินค้า

- พาไปพบญาติที่บ้านพักอาศัย

- พาไปรับประทานอาหารนอกสถานที่โดยมีรถให้เลือกหลายแบบ(เพิ่มเติม)

กลับขึ้นข้างบน