access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการรับทำหัตถการที่บ้าน

หากผู้สูงอายุมีคาสายสวนปัสสาวะหรือสายให้อาหาร ครบกำหนดเปลี่ยนหรือเลื่อนหลุด เพื่อความสะดวกแก่ท่านเรามีบริการส่งพยาบาลวิชาชีพไปทำหัตการให้ท่านถึงบ้าน ลดการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุมาที่โรงพยาบาลและเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

กลับขึ้นข้างบน