access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการดูแลผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ หรือผู้สูงอายุติดเตียง

ไอเฮลท์ เนอร์ส แคร์ - ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

  • การดูแลเช็ดตัวอาบน้ำบนเตียง

  •  กายบริหารหรือกายภาพบำบัดความความเหมาะสม

  •  ดูแลด้านอาหารตามความต้องการแต่ละบุคคล

  •  ดูแลพลิกตะแคงตัวทุก 2 ชั่วโมงเพื่อป้องกันแผลกดทับ

  •  ดูแลด้านการขับถ่าย

  •  ดูแลด้านการพักผ่อน

กลับขึ้นข้างบน