access_time ตัวแทนของเรายินดีจะติดต่อกลับ
ภายใน 24 ชั่วโมง

บริการที่พักผู้สูงอายุแบบรายวัน

เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ญาติไม่มีเวลาหรือติดธุระสำคัญ

  • ดูแลกิจวัตรประจำวัน
  • มีเตียงนอนพักระหว่างวัน
  • มีกิจกรรมระหว่างวันให้ทำ
  • ระวังเรื่องหกล้ม
  • บริการด้านอาหาร น้ำดื่ม
กลับขึ้นข้างบน